Những điều cần biết khi xây dựng nhà xưởng

Thiết kế nhà xưởng đòi hỏi đơn vụ tư vấn thiết kế thi công nhà xưởng phải có trình độ, kinh nghiệm có kinh nghiệm  chuyên môn  giỏi để tính toán bố cục công trình các chức năng cần có của 1 nhà xưởng sản xuất công nghiệp cùng kinh nghiệm giám sát thi công xây dựng và lắp đặt bố trí máy móc thiết bị bên trong nhà xưởng.

Xây dựng nhà xưởng phải đảm bảo chất lượng nền móng đạt tiêu chuẩn, chất lượng về kết cấu đảm bảo, quy trình lắp dựng phù hợp với yêu cầu sản xuất của công năng sử dụng.

Tiêu chí thiết kế nhà xưởng tiêu chuẩn

Địa điểm xây dựng, phương án thiết kế, tổng mặt bằng công trình, hoặc phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến, vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình, việc kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc dự án và với hạ tầng kỹ thuật của khu vực

  • Bản vẽ thiết kế cơ sở
  • Bản vẽ thiết kế bản vẽ thi công
  • Lắp dựng hoàn thiện

Nội dung thiết kế cơ sở nhà xưởng

– Tóm tắt tổng quan địa điểm dự định xây dựng, phương án thiết kế, tổng mặt bằng công trình, sơ đồ công nghệ và các công trình phụ hỗ trợ cho nhà xưởng.

– Phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc như nhà văn phòng, bảo vệ của nhà xưởng

– Các pương án bảo vệ môi trường, bể nước ngầm, tháp nước, phòng cháy, chữa cháy theo tiêu chuẩn quy định.

– Phương án kiến trúc , hồ sơ kết cấu khung vì kèo, bê tông cốt thép …

– Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ của mỗi nhà xưởng

– Bản vẽ tổng mặt bằng công trình hoặc bản vẽ bình đồ phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến.

< Trở lại