Thiết kế nhà thép tiền chế

Chúng tôi là những người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề kết hợp với đội ngũ kỹ sư trẻ, năng động, sang tạo. Do đó giải pháp thiết kế của chúng tôi đã mang đến lợi ích: Tránh lãng phí cho chủ đầu tư

Bài toán đặt ra: Giải quyết sự bền đều cho tất cả các cấu kiện trong công trình từ cột, kèo, hệ giằng, xà gồ…

Công ty Huy Hoàng Steel chuyênnhà khonha khonhà tiền chếnhà tiền chếnhà thép tiền chếnha thep tien chekết cấu thépket cau thep

Các thiết kế chúng tôi đã thực hiện:

< Trở lại