Tra Vinh administrative center

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Tên công trìnhTRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH TRÀ VINH
CĐTUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
Địa điểmTHÀNH PHỐ TRÀ VINH, TỈNH TRÀVINH
Quy môMái khung vòm hình tròn kết cấu đặc biệt khẩu độ 40m
Năm hoàn thành2015

 

< Go back