Vinh Long administrative center

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Tên công trìnhTRUNG TÂM HÀNH CHÍNH HUYỆN LONG HỒ TỈNH VĨNH LONG
CĐTHUYỆN LONG HỒ TỈNH VĨNH LONG
Địa điểmHUYỆN LONG HỒ TỈNH VĨNH LONG
Quy môMái hội trường cao 25m, diện tích 40x20m
Năm hoàn thành2014

 

< Go back