Bệnh viện Thanh Tâm
STTNỘI DUNGTHÔNG TINGHI CHÚ 
1Tên công trìnhKHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT ĐỒNG NAI (BV THÁNH TÂM CŨ) 
2CĐTBỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT ĐỒNG NAI 
3Địa điểmQUỐC LỘ 1A, TP BIÊN HOÀ, TỈNH ĐỒNG NAI 
4Quy môMái thép cao 25m, mặt dựng kính bao quanh 
5Năm hoàn thành2017 

Công trình Bệnh viện Thanh Tâm

Công trình Bệnh viện Thanh Tâm

Công trình Bệnh viện Thanh Tâm

Công trình Bệnh viện Thanh Tâm

< Trở lại