Centrosa
STTNỘI DUNGTHÔNG TINGHI CHÚ 
1Tên công trìnhCAO ỐC CENTROSA 
2CĐTTẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ 
3Địa điểmQUẬN 3, TPHCM 
4Quy môlan can, lam gió cho chung cư cao cấp 28 tầng của tập đoàn Hà Đô 
5Năm hoàn thành2018 

Cao ốc Centosa

Chuẩn bị nguyên vật liệu xuất xưởng

Lan can, lam gió chung cư

Lan can, lam gió chung cư

Lan can, lam gió chung cư

Lan can, lam gió chung cư

< Trở lại