Maximax Phan Văn Trị
STTNỘI DUNGTHÔNG TINGHI CHÚ 
1Tên công trìnhTRUNG TÂM KỸ THUẬT HẬU CẦN 
2CĐTTỔNG CÔNG TY ĐÔNG HẢI 
3Địa điểmSÓ 12, PHAN VĂN TRỊ, PHƯỜNG 5 GÒ VẤP 
4Quy môMái đón bằng vòm thép ống 
5Năm hoàn thành2016 

Công trình Maximax Phan Văn Trị

Công trình Maximax Phan Văn Trị

< Trở lại